Prywatna Szkoła Podstawowa Royal International School w Krakowie

Prywatna Szkoła Podstawowa (Royal International School) realizuje polską podstawę programową oraz założenia merytoryczne oraz metodologiczne brytyjskiej podstawy programowej (National Curriculum). Uczniowie w ramach szkoły podstawowej kształcą się w klasach 1-8, zgodnie z założeniami polskiego systemu nauczania, oraz realizuje program adekwatny do brytyjskich stopni nauczania: Key Stage 1 (od 6 roku życia), Key Stage 2, Key Stage 3 (do 12 roku życia).

Zgodnie z założeniami brytyjskiej podstawy programowej wszystkie dzieci, oprócz przedmiotów rekomendowanych przez MEN, uczą się również nauk przyrodniczych w ramach zajęć Science Clubu, a także przedmiotów artystycznych odpowiadającym brytyjskiemu programowi Art & Design oraz nauk społecznych w ramach Economy Clubu. Zajęcia te mają na celu rozwijanie naturalnych zdolności uczniów i wspieranie ich talentów.

Poza szeregiem standardowych zajęć, wynikających z realizowanych przez Royal School założeń programowych, nauka w naszej międzynarodowej szkole podstawowej pozwala rozwijać się naszym uczniom w wielu obszarach. Organizujemy wiele kół hobbystycznych i zajęć dodatkowych, kształcących uczniów w sferach ich zainteresowań i aktywności fizycznej. Oprócz szachów, baletu czy karate, uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej Royal School mogą rozwijać także swoje talenty aktorskie, plastyczne i reżyserskie. Muzyczne - na zajęciach z pianina i improwizacji ruchowej. Naukowe pasje realizują w laboratorium naukowym. 

W ramach edukacji prywatna szkoła podstawowa Royal School organizuje także campy edukacyjne, gdzie w atmosferze twórczej zabawy dzieci i młodzież rozwijają swoje zdolności językowe. Campy organizowane są w okresie ferii i wakacji, a ich program każdorazowo organizowany jest indywidualny sposób. Ponadto, w każdym miesiącu uczniowie realizują tzw. „lekcję zewnętrzną”, która wiąże się z wyjściem do teatru, na lekcję muzealną lub do miejsc związanych z nauką i kulturą. Prywatna szkoła podstawowa Royal School posiada własną bibliotekę, posiadającą nieustannie zwiększający się księgozbiór. Szkoła chętnie współpracuje z rodzicami w zakresie tworzenia nowych inicjatyw, których celem jest rozwój wychowanków Royal School. 

national curriculum