Szkoła

Szkoła Royal International School

Jesteśmy prywatną placówką, która praktykuje edukację jutra.

szkola

O SZKOLE

Prywatna Szkoła Podstawowa (Royal International School) realizuje polską podstawę programową oraz rozszerzony, międzynarodowy program nauki języka angielskiego. Uczniowie w ramach szkoły podstawowej kształcą się w klasach 1-8, zgodnie z założeniami polskiego systemu nauczania, realizując jednocześnie międzynarodowe projekty edukacyjne.

Zgodnie z założeniami brytyjskiej podstawy programowej wszystkie dzieci, oprócz przedmiotów rekomendowanych przez MEN, uczą się również nauk przyrodniczych w ramach zajęć Science Clubu, a także przedmiotów artystycznych odpowiadającym brytyjskiemu programowi Art & Design oraz nauk społecznych w ramach Economy Clubu. Zajęcia te mają na celu rozwijanie naturalnych zdolności uczniów i wspieranie ich talentów.
Kładziemy duży nacisk na realizację przedmiotów takich jak critical thinking. Istotny dla nas jest rozwój kompetencji naszych uczniów oraz nabywanie przez nich umiejętności, takich jak:

korona  komunikacja i prezentacja
korona  kreatywność
korona  praca zespołowa
korona  myślenie krytyczne
korona  umiejętność wyszukiwania, gromadzenia, filtrowania i przyswajania informacji