Rekrutacja

Proces rekrutacyjny

Prowadzimy nabór do klas 1-8. Masz pytania dotyczące rekrutacji lub zajęć w naszej szkole? Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą i chętnie udzielimy informacji.

ZRÓB PIERWSZY KROK

Zadbaj o najlepszą przyszłość swojego dziecka.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Prowadzimy nabór do klas 1-8.

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

 • Szkoła organizuje spotkania dla kandydatów i ich rodziców od listopada do maja. Rodziców zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły i rezerwację miejsca.
 • Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka w Szkole Podstawowej Royal poprzez złożenie w sekretariacie Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi prawnie dokumentami. Rodzice kandydatów uczniów klasy 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę.
 • Spotkania z rodzicami odbywają się w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
 • Kandydaci do klasy 1 nie są objęci egzaminami. Uczestniczą jedynie w minimum jednym dniu otwartym, aby w praktyce zapoznać się z organizacją i sposobem funkcjonowania szkoły.
 • Dyrektor może poprosić psychologa szkolnego i wybranego nauczyciela o przeprowadzenie rozmowy z kandydatem.
 • Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:

 • • rodzeństwu uczniów szkoły Royal

  • przedszkolaczkom przedszkola Royal

  • absolwentom i ich rodzeństwu

 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.
 • Kandydaci dopisujący się w trakcie roku szkolnego do klas już istniejących uczestniczą w tygodniu próbnym.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu umowy i wpłacie wpisowego.
 • Rekrutację szkoła prowadzi w trakcie całego roku szkolnego.

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy na dzień otwarty w Royal International School