REKRUTACJA

REKRUTACJA

REKRUTACJA

 • Szkoła organizuje spotkania dla kandydatów i ich rodziców od listopada do maja. Rodziców zainteresowanych udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły i rezerwację miejsca.
 • Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka w Szkole Podstawowej Royal poprzez złożenie w sekretariacie Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi prawnie dokumentami. Rodzice kandydatów uczniów klasy 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę.
 • Spotkania z rodzicami odbywają się w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.
 • Kandydaci do klasy 1 nie są objęci egzaminami. Uczestniczą jedynie w minimum jednym dniu otwartym, aby w praktyce zapoznać się z organizacją i sposobem funkcjonowania szkoły. 
 • Dyrektor może poprosić psychologa szkolnego i wybranego nauczyciela o przeprowadzenie rozmowy z kandydatem.
 • Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:
korona1

rodzeństwu uczniów szkoły Royal

korona1

przedszkolaczkom przedszkola Royal

korona1

absolwentom i ich rodzeństwu

 • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.           
 • Kandydaci dopisujący się w trakcie roku szkolnego do klas już istniejących uczestniczą w tygodniu próbnym.
 • Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu umowy i wpłacie wpisowego.   
 • Rekrutację szkoła prowadzi w trakcie całego roku szkolnego.
korona1

KROK PIERWSZY

Zapraszamy do obejrzenia ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL i zadania szeregu pytań - my z chęcią na nie odpowiemy.

korona1

KROK DRUGI

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia.

korona1

KROK TRZECI

Podpisujemy umowę.

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes