O szkole

Royal International School powstała z potrzeby zapewnienia naszym uczniom edukacji na najwyższym poziomie. Tworząc program nauczania, oparliśmy się na elitarnych standardach brytyjskiej edukacji. Brytyjski system nauczania od wieków uznawany jest bowiem za najbardziej skuteczny w Europie, o czym świadczą m.in. osiągnięcia najwybitniejszych Brytyjczyków (takich jak: William Shakespeare, Izaak Newton, Michael Faraday, Karol Darwin, Charles Dickens, James Clerk Maxwell, John Steward Mill, Adam Smith i in.), a także imponująca liczba patentów zgłaszanych corocznie przez brytyjskie uczelnie.

Ogromną rolę w spektakularnych sukcesach naukowych Brytyjczyków odgrywa edukacja oparta na wiedzy zdobywanej przez doświadczenie i działanie, gdzie teoria pełni jedynie rolę służebną, stanowiąc punkt wyjścia do indywidualnych poszukiwań. Misją naszej placówki jest dążenie do tego, aby uczniowie zyskali przede wszystkim umiejętności i narzędzia do samodzielnej pracy.

W dzisiejszym świecie, gdzie międzynarodowym językiem nauki jest język angielski, nie sposób ograniczać się do edukacji języków obcych w wymiarze, jakim oferuje naszym dzieciom polska podstawa programowa. Stąd głównym założeniem naszego programu uczyniliśmy zwiększoną liczbe godzin języka angielskiego, którą realizujemy w oparciu o sprawdzone, brytyjskie tradycje w nauczaniu, czyniąc je dopełnieniem dla polskiej podstawy programowej. Więcej informacji na spotkaniu indywidualnym.