Prywatne Gimnazjum Royal International School w Krakowie

Gimnazjum (Royal International School) realizuje polską podstawę programową oraz założenia merytoryczne oraz metodologiczne brytyjskiej podstawy programowej (National Curriculum). Uczniowie w ramach gimnazjum kształcą się w klasach 1-3, zgodnie z założeniami polskiego systemu nauczania, oraz realizują program adekwatny do brytyjskiego stopnia nauczania: Key Stage 3 (od 12 roku życia).

Gimnazjum Royal International School kontynuuje naukę w ramach Science Clubu, Art & Design Clubu oraz Economy Clubu, których tematy układane są tak, by wspomagały proces nauczania biologii, fizyki i chemii oraz przedmiotów z zakresu nauk społecznych. Uczniowie gimnazjum kontynuują również naukę w oparciu o metodologię PBL, czyli w ramach lekcji realizują interdyscyplinarne projekty na wybrany temat.

Gimnazjum to także czas na świadome kształtowanie postaw obywatelskich, dlatego tez uczniowie realizują projekty charakterze charytatywnym oraz podejmują inicjatywy oddolne, mające na celu poprawę zdiagnozowanych problemów.

national curriculum